En skildring af mennesket...

Videokunstprojektet ”The Graveyard Project” er en fortælling om sorgen og savnet, når nære pårørende går bort, og om de tabuer, der er omkring døden.
Installations view København 2010.
Det er samtidig også en skildring af, hvordan livet går videre og mennesket lærer at leve med tabet. Projektet gennemføres af visuelle kunstner Martin Thaulow.
Hensigten med projektet
Formålet med projektet er at skabe et rum for beskueren, hvor b.la. erindringen, savnet, sorgen og døden sættes i fokus. Beskueren kan frit gå fra film til film og opleve de mange facetter døden indebærer, men samtidig også de vidt forskellige kulturelle og religiøse aspekter som er portræteret. I installationen kan man erfare de forskellige måder, vi håndtere døden på og få livet sat i perspektiv. Livet er skrøbeligt, og tabet sætter altid sine spor, og bliver en del af ens historie, uanet hvad ens sociale status, kulturellebaggrund, tro eller overbevisning er.

Ligesom vores familiemæssige baggrund spiller en stor rolle i forhold til dannelsen af vores identitet og selvforståelse, så er døden også med til at præge vores identitet, og det især hvis man har  prøvet at miste.

Døden er meget ofte tabubelagt, og typisk hvis afdøde f.eks. har begået selvmord eller er død under andre tragiske omstændigheder.

Legitimere dialogen om døden
The Graveyard project vil delagtiggøre omverdenen i, og legitimere dialogen omkring døden og det at miste. Noget vi alle skal forholde os til, og i sidste ende selv vil opleve.

Installationen skaber et rum for beskueren, hvor man med sine egne erfaringer og erindringer kan føle og relatere med det udgangspunkt, man nu en gang selv har.

Efterhånden som udstillingen vokser med film fra forskellige dele af verden, vil de forskellige kulturelle koder også blive en væsentlig del af projektet. Så som udseende, beklædning, byggeri, landskab mm., der vil stå i forhold til hinanden. 
Almindelige mennesker
Filmene har også til fomål at bryde med den mediepåvirkning vi dagligt eksponeres for, hvor det perfekte menneske ofte fremstilles sorgløst og efter uopnåelige skønhedsidealer. Her vil man se mennesket, som vi er flest. Som komplekse sammensatte individer, der er dødelige, forgængelige, skrøbelige og i alle mål og størrelser.
Sådan præsenteres projektet - En videogravplads
En række videofilm afspilles samtidig på hvert deres gamle fjernsyn i et udstillingslokale eller i det offentlige rum. Filmene viser de medvirkende placeret på det sted, hvor deres pårørende ligger begravet. De gamle fjernsyn , hvor filmene vises, er placeret på gulvet og kommer tilsammen til at udgøre en stor “videogravplads“.

The Graveyard Project
Lav din egen hjemmeside med mono.net